۴۰ همت پروژه گازی کلید خورد
در دهه فجر انقلاب

۴۰ همت پروژه گازی کلید خورد

اخبار مالی- عملیات اجرایی طرح‌های گازرسانی و پتروشیمی در مناطق مختلف کشور با اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومان با حضور رئیس جمهور آغاز شد.