۵ عنصر کلیدی یک تحول دیجیتال موفق
چرا برخی شرکت ها ادامه می دهند و برخی نه؟

۵ عنصر کلیدی یک تحول دیجیتال موفق

اخبار مالی- پیش بینی می شود تا سال 2025 هزینه جهانی برای تحول دیجیتال به 2.8 تریلیون دلار برسد، اما تا کنون، تنها 35 درصد از شرکت‌ها گزارش داده‌اند که به اهداف تحول خود دست یافته‌اند و بازدهی کامل از سرمایه‌گذاری کسب کرده‌اند. این اقلیت موفق توانستند با بهبود تجربه کارکنان خود، کاهش هزینه ها و افزایش درآمد از جریان های درآمدی موجود و جدید برای بهره مندی واقعی از تحول دیجیتال بهره مند شوند برای تحقق این مهم یک چارچوب دیجیتال راهبردی مورد نیاز است.