روش پرداخت ارز ترجیحی تغییر می‌کند

روش پرداخت ارز ترجیحی تغییر می‌کند

اخبار مالی- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس بدنبال تغییر روش پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: ارز ترجیحی باید با استفاده از «کارت‌های اعتباری» به سرانه مصرف تعلق بگیرد.