قدرت تورم برای انتقال به عصر نوین انرژی
جاوید شیرازی؛

قدرت تورم برای انتقال به عصر نوین انرژی

اخبار مالی- برای تحقق معادله کربن صفر در ۲۰۳۰ جهان به سالانه ۵ تریلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد” و تا زمانی که سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز اقتصادی باشد این انتقال سرمایه امکان تحقق پیدا نمی کند.