آماده شدن شبکه جهانی ال‌جی برای حمایت از شهر بوسان
برای میزبانی از Expo 2030

آماده شدن شبکه جهانی ال‌جی برای حمایت از شهر بوسان

اخبار پولی مالی-ال‌جی الکترونیکس (LG) از زمانی که برای اولین بار در بوسان، شهر بندری زیبای کره، آمادگی برای پشتیبانی از رویداد جهانی Expo 2030 را اعلام نمود، از اوایل امسال با بهره‌گیری از شبکه جهانی 140 شرکت زیرمجموعه خود، رویدادهای تبلیغاتی مختلفی را در سراسر جهان برگزار کرده‌است.