دولت در سال آینده بیشتر از آنچه اوراق منتشر کند تسویه می‌کند

دولت در سال آینده بیشتر از آنچه اوراق منتشر کند تسویه می‌کند

اخبار مالی-رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به انتشار ۸۸ هزار میلیارد تومان اوارق مالی در سال آینده گفت این در حالی است که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اصل و سود اوراق مالی و وام های خارجی دولت قبل را باید تسویه کنیم.