مشکلی برای برگزاری مجامع در تعطیلات وجود ندارد
دیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس :

مشکلی برای برگزاری مجامع در تعطیلات وجود ندارد

  اخبار مالی- ناشران بورسی با مراجعه به پورتال شرکت مدیریت فناوری بورس و حضور در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌توانند به اطلاعات مورد نیاز برای برگزاری مجامع در تعطیلات پیش‌رو دسترسی داشته باشند.