بانک ایران‌زمین نمونه موفق بانکداری دیجیتال در آینده نزدیک

بانک ایران‌زمین نمونه موفق بانکداری دیجیتال در آینده نزدیک

اخبار مالی- رشد فناوری اطلاعات و نفوذ آن به حوزه کسب‌وکار؛ به‌ویژه نهادهای مالی، تغییرات شگرفی را در صنایع و بانک‌های سنتی کشور مختلف ایجاد کرده است تا جایی که بقای یک نهاد مالی در آینده نه‌چندان دور، بدون بهره‌گیری از این فناوری اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار خواهد بود.