دستورالعمل بانک‌های خصوصی برای پرداخت وام ودیعه مسکن متفاوت است
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی:

دستورالعمل بانک‌های خصوصی برای پرداخت وام ودیعه مسکن متفاوت است

اخبار مالی-دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: برای پرداخت وام ودیعه مسکن، بانک‌ها تخلفی نکردند، زیرا دستورالعمل بانک‌های خصوصی در این زمینه با هم متفاوت است.