هبه بانک رفاه به دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام
در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی صورت گرفت؛

هبه بانک رفاه به دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام

اخبار مالی- هبه بانک رفاه کارگران استان ایلام طی مراسمی با حضور محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در اختیار این دانشگاه قرار گرفت.