تأمین مالی ۱۵۰ شرکت دانش بنیان توسط بانک صنعت و معدن
مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعلام کرد؛

تأمین مالی ۱۵۰ شرکت دانش بنیان توسط بانک صنعت و معدن

اخبار مالی- بانک صنعت و معدن در سال گذشته به 150 شرکت دانش بنیان که از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به بانک معرفی شده اند، 440 فقره تسهیلات پرداخت کرده است.