ایجاد الگوی جدید قرض‌الحسنه
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تاکید کرد:

ایجاد الگوی جدید قرض‌الحسنه

اخبار مالی-مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با اشاره به انتظار دولت و حاکمیت از بانکداری قرض‌الحسنه، بر حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و ایجاد الگوی جدید قرض‌الحسنه تأکید کرد.