دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به شبکه بانکی ابلاغ شد
در راستای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از وام های خرد؛

دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به شبکه بانکی ابلاغ شد

اخبار مالی- بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این دستورالعمل در راستا و با هدف تمهید شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شده است.