اپلیکیشن بله، بستری برای تجارت اجتماعی

اپلیکیشن بله، بستری برای تجارت اجتماعی

اخبار مالی: اپلیکیشن «بله» بانک ملی ایران با 14 هزار فروشگاه و امکانات مالی و پیام‌رسانی‌ خود، بستری مناسب برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد و گسترش تجارت اجتماعی است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها