بانک ملی باید بنگاه خلق کند

بانک ملی باید بنگاه خلق کند

اخبار مالی-مدیرعامل بانک ملی ایران، این بانک را نماد صنعت بانکداری کشور خواند و تاکید کرد ماشین تولید زیان این بانک باید متوقف شود.