ساختار توانمند بانک ملی برای ارایه خدمات تخصصی به صنعت پتروشیمی
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد:

ساختار توانمند بانک ملی برای ارایه خدمات تخصصی به صنعت پتروشیمی

اخبار پولی مالی- بانک ملی ایران با رویکرد جدید و به صورت حرفه‌ای و تخصصی با شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی همکاری می کند و اکنون ساختاری بسیار توانمند در این بانک برای ارائه خدمات تخصصی به مجموعه‌های پتروشیمی شکل گرفته است.