بانک کارآفرین با بیمارستان لاله تفاهمنامه امضا کرد
با هدف تکریم و قدردانی از کادر درمان؛

بانک کارآفرین با بیمارستان لاله تفاهمنامه امضا کرد

اخبار مالی- بانک کارآفرین با هدف تکریم و قدردانی از کادر درمان و به منظور پاسداشت تلاش‌های جامعه پزشکی، جهت ارائه تسهیلات به افراد واجد شرایط، با بیمارستان لاله تفاهمنامه امضا کرد.