عرضه خودرو در بورس افزایش می‌یابد
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس:

عرضه خودرو در بورس افزایش می‌یابد

اخبار مالی: عرضه خودرو در بورس کالا افزایش می‌یابد و تجربه عرضه‌ها نیز نشان دهنده کاهش انگیزه سوداگری در بازار خودرو و تداوم عرضه‌ها به سود تولیدکننده و مصرف‌کننده است.