بورس کالا معبر مهم رشد شفافیت در اقتصاد
عضو شورای عالی بورس مطرح کرد:

بورس کالا معبر مهم رشد شفافیت در اقتصاد

اخبار مالی-بهمن عبدالهی رییس اتاق تعاون ایران و عضو شورای عالی بورس معتقد است که ورود شرکت های سیمانی به بورس کالا و فروش محصولاتشان با نرخ های واقعی، قطعا به سود تولید کشور و توسعه این صنعت است؛ همچنین با تقویت عرضه کالاها در بورس کالا، شاهد رشد شفافیت اقتصادی هستیم.