بیمه ایران «برند محبوب ایرانیان‏» شد
در«جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان»

بیمه ایران «برند محبوب ایرانیان‏» شد

اخبار مالی- بیمه ایران در هشتمین«جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان» به عنوان محبوب ترین برند ایرانی در گروه بیمه حائز رتبه نخست و کسب تندیس زرین برند محبوب ایرانی شد.