افزایش بهره‌وری و توانمندی اصلی ترین استراتژی‌ بیمه نوین
در مراسم تقدیر برترین شبکه های فروش بیمه نوین مطرح شد؛

افزایش بهره‌وری و توانمندی اصلی ترین استراتژی‌ بیمه نوین

یاخبار مالی- در بیمه نوین بخش مهمی از بدنه اصلی شرکت را نمایندگان و کارگزاران تشکیل می‌دهند و موفقیت صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه نیز مرهون زحمات شبکه فروش است.