دورخیز بیمه کارآفرین برای سهم بیشتر از بازار بیمه عمر و سرمایه گذاری
مدیربیمه کار آفرین استان اصفهان عنوان کرد:

 دورخیز بیمه کارآفرین برای سهم بیشتر از بازار بیمه عمر و سرمایه گذاری

  اخبار مالی- در چند سال آینده مشاغلی که هیچ برنامه ای برای سوئیچ کردن عملکردشان بر بروی پلتفورم های جدید مثل برنامه های جدیدی که در فضای مجازی مثل اینستاگرام و یا حتی club house نداشته باشند محکوم به فنا خواهند بود.