چهار ابزار جدید مالی برای توسعه خدمات تأمین مالی
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن در هفتمین کنگره نفت و نیرو عنوان کرد:

چهار ابزار جدید مالی برای توسعه خدمات تأمین مالی

اخبار مالی-مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن در حوزه توسعه خدمات تأمین مالی گفت: صندوق هیبریدی-ارزی، اوراق مشارکت بلند مدت، اوراق بدهی مبتنی بر گواهی سپرده کالایی (ETN) و استفاده از مدل اوراق گواهی ظرفیت در سایر حوزه های انرژی،چهار ابزار پیشنهادی برای توسعه خدمات تأمین مالی هستند که شرکت ها می‌توانند برای تأمین مالی از ان استفاده کنند.