چهار ابزار جدید مالی برای توسعه خدمات تأمین مالی
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن در هفتمین کنگره نفت و نیرو عنوان کرد:

چهار ابزار جدید مالی برای توسعه خدمات تأمین مالی

اخبار مالی-مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن در حوزه توسعه خدمات تأمین مالی گفت: صندوق هیبریدی-ارزی، اوراق مشارکت بلند مدت، اوراق بدهی مبتنی بر گواهی سپرده کالایی (ETN) و استفاده از مدل اوراق گواهی ظرفیت در سایر حوزه های انرژی،چهار ابزار پیشنهادی برای توسعه خدمات تأمین مالی هستند که شرکت ها می‌توانند برای تأمین مالی از ان استفاده کنند.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها