انتشار اولین اوراق بدهی یک شرکت سهامی خاص با استفاده از رتبه بندی اعتباری در بازار سرمایه

انتشار اولین اوراق بدهی یک شرکت سهامی خاص با استفاده از رتبه بندی اعتباری در بازار سرمایه

اخبار مالی:شرکت تامین سرمایه تمدن با مجوز سازمان بورس واوراق بهادار اولین اوراق بدهي يك شركت سهامي خاص با استفاده از رتبه بندی اعتباری در بازار سرمایه کشور را فردا دوشنبه 10مردادماه 1401 برای شرکت پدیده شیمی پایدار ( سهامی خاص ) کلید می زند.