تاثیر تغییرات اقلیمی بر ثبات مالی
چالش های مالی بین المللی پیش رو

تاثیر تغییرات اقلیمی بر ثبات مالی

اخبار مالی- تغییرات آب و هوایی با العاد محتلف خود در حال حاضر به یک اولویت تبدیل شده است، تمرکز مراکر مالی جهانی امروز بر روی جنبه هایی از تغییرات اقلیمی است که می تواند ثبات کلان اقتصادی و مالی را مختل کنند.برای مقابله با این احتمال 7 حوزه مالی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.