ضرورت حمایت دولت از شرکت های توانمند داخلی جهت انتقال فن‌آوری های مدرن
گزارش:

ضرورت حمایت دولت از شرکت های توانمند داخلی جهت انتقال فن‌آوری های مدرن

اخبار مالی- صنعت تولید و ساخت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به دلیل دانش خاص، فناوری و وجود منابع انسانی دانش‌آموخته، در ابتدای مسیر توسعه خود در کشور قرار دارد. این صنعت با حمایت و پشتیبانی دولت و مسئولین ذیربط می‌تواند در آینده‌ای بسیار نزدیک نقش ارزنده‌ای در تمام ابعاد اقتصادی و علمی برای کشورمان در منطقه ترسیم نماید.
بقای شرکت‌های تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در گرو حمایت ویژه دولت
گزارش؛

بقای شرکت‌های تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در گرو حمایت ویژه دولت

اخبار مالی_ با وجود اینکه صنعت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در ايران نسبتا نوپا است اما پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای را در برخی از شرکت‌های تکنولوژیک و دانش محور در حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی شاهد هستیم اگرچه هنوز راه زيادی را تا خودکفايی کامل در پيش داریم؛ راهی که بايد از مسير پرپيچ و خم رفع موانع تولید و حمایت دولت بگذرد.