هویت از دست رفته نفت ایران در بازار جهانی چگونه پس گرفته می شود؟
انتظارات بخش خصوصی از وزیر جدید نفت؛

هویت از دست رفته نفت ایران در بازار جهانی چگونه پس گرفته می شود؟

اخبار مالی- عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی انتظارهای بخش خصوصی از گزینه پیشنهادی وزارت نفت را تشریح و  پس گرفتن سهم ایران از بازار نفت از سوی آقای اوجی به وابسته به سه عامل دانست.