کارت بازرگانی فیزیکی حذف می‌شود
طبق دستور صادرشده از طرف قائم مقام وزیر صمت؛

کارت بازرگانی فیزیکی حذف می‌شود

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به الکترونیکی بودن تمامی مراحل مرتبط با صدور کارت بازرگانی، دستور انجام اقدامات لازم به منظور حذف کامل فیزیک کارت بازرگانی در سراسر کشور را صادر کرد.