نه به قیمت‌گذاری دستوری را از خودمان شروع می‌کنیم
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار

نه به قیمت‌گذاری دستوری را از خودمان شروع می‌کنیم

اخبار مالی-در حال حاضر با توجه به جمع بندی پیشنهادات بورس‌ها در خصوص دامنه نوسان امید می‌رود تا پایان سال شاهد تغییر تدریجی دامنه نوسان باشیم زیرا هر گونه مداخله خارج از نظم بازار (عرضه و تقاضا) حکایت تلخ قیمت‌گذاری دستوری است.