صادرات برق کاهش یافته است
به منظور تامین نیاز داخل؛

صادرات برق کاهش یافته است

اخبار مالی- صادرات برق از ابتدای امسال به دلیل مشکلات این صنعت، به تمام کشورهای طرف قرارداد شرکت توانیر، متوقف شده است یا در کمترین میزان ممکن (نزدیک به صفر) کاهش یافته است.