امضای تفاهم‌نامه همکاری میان بانک سامان و کانون پرورش فکری
با هدف حمایت از حوزه فرهنگ صورت گرفت:

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان بانک سامان و کانون پرورش فکری

اخبار مالی- بانک سامان در تداوم اقدامات فرهنگی و اجتماعی خود و در راستای نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ به نام تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین با هدف توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری در میان آینده‌سازان ایران با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.