مسائل و مشکلات و چالش های صنعت بیمه و قوه قضائیه بررسی شد
در نشست مقامات ارشد قوه قضاییه و صنعت بیمه :

مسائل و مشکلات و چالش های صنعت بیمه و قوه قضائیه بررسی شد

اخبار مالی-رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ایران، رئیس هیئت رئیسه و دبیرکل سندیکای بیمه گران در جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی در قوه قضاییه با مقامات و مدیران ارشد قوه قضاییه دیدار کردند.