منافع کشورهای عضو باید مبنای تدبیراندیشی اوپک باشد
رئیس‌جمهور در دیدار با دبیرکل اوپک:

منافع کشورهای عضو باید مبنای تدبیراندیشی اوپک باشد

اخبار مالی- رئیس جمهوری تأکید کرد: دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) باید حقوق و منافع کشورهای عضو را به‌عنوان مبنای اتخاذ همه تدابیر و اجرای همه سازوکارها در نظر گیرد.