روند بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد در مجلس
اخبار مالی گزارش می دهد؛

روند بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد در مجلس

اخبار مالی- در دومین روز از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان نظرات خود را راجع به وزیر اقتصاد بیان کرده و خاندوزی به بیان برنامه های خود پرداخت.