افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات اولین همکاری وزارت صمت و اتاق ایران خواهد بود
فاطمی امین از برنامه های خود گفت؛

افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات اولین همکاری وزارت صمت و اتاق ایران خواهد بود

اخبار مالی- نمایندگان بخش خصوصی انتظارات و دیدگاه‌های خود را در دیدار با فاطمی امین در اتاق ایران مطرح ساختند و در پایان فاطمی امین به بیان برنامه‌های خود مطابق دغدغه‌های بخش خصوصی پرداخت.