مساله قیمت سیمان تنها برق نیست
گزارش:

مساله قیمت سیمان تنها برق نیست

اخبار مالی- قیمت سیمان نوسانات شدیدی را تجربه می کند. کاهش عرضه برق مورد نیاز کارخانجات، تلاش برای ورود به بورس، حفظ بازار های صادراتی و ... باعث شده اند تا  این کالای راهبردی این روزها مورد توجه ویژه قرار بگیرد.