شاخص بورس به یک میلیون و ۳۱۶ هزار واحد رسید
با افت 4 هزار واحدی؛

شاخص بورس به یک میلیون و ۳۱۶ هزار واحد رسید

اخبار مالی- بورس امروز در یک ساعت و نیم اول معاملات ،رشد ۵۵۰۰ واحدی را تجربه کرد اما در دو ساعت پایانی فعالیت بازار، با افت ۴ هزار واحد در ایستگاه یک میلیون و ۳۱۶ هزار واحد متوقف شد.