وام مسکن ۴۵۰ میلیون تومان می‌شود
عضو شورای عالی مسکن :

وام مسکن ۴۵۰ میلیون تومان می‌شود

اخبار مالی- عضو شورای عالی مسکن اظهار داشت: قرار بر این است متناسب با درآمد دهک‌های متقاضی، وام مسکن تا 450 میلیون تومان افزایش یابد. وام پروژه جهش تولید مسکن از 250 میلیون تومان تا 450 میلیون تومان و سود آن از 5 تا 12 درصد شناور خواهد بود و بر اساس درآمد دهک‌های مختلف متقاضی، تغییر می‌کند.