لغو قیمت گذاری، خواست ۴۵۰۰ از سهامداران سیمان
طی نامه ای به وزیر صمت؛

لغو قیمت گذاری، خواست ۴۵۰۰ از سهامداران سیمان

اخبار مالی- 4500 سهامدار سیمان با پیوستن به کارزار آزادسازی سیمان در نامه ای خطاب به علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت خواستار پایان قیمت گذاری دستوری و دولتی این محصول و رعایت اصل رقابت پذیری در آن شدند.