طرح ملی لوازم خانگی در ایران کلید خورد

طرح ملی لوازم خانگی در ایران کلید خورد

اخبار مالی-طرحی با عنوان «سند راهبردی صنعت لوازم خانگی» در وزارت صمت در حال بررسی است که تمرکز آن بر جایگزینی سریع تولید داخل با خارج و تامین نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی است.