باید انگیزه ها را تشدید نمود؛ کادر درمان در خوزستان کم آورده‌اند
مدیر روابط عمومی فولاد خورستان؛

باید انگیزه ها را تشدید نمود؛ کادر درمان در خوزستان کم آورده‌اند

اخبارمالی- علیرغم وجود واکسن‌های دوگانه و بالا رفتن ضریب همکاری اجتماعی در موارد ایمنی و بهداشت، وزن بیشتر تلاش های لازم بر عهده کارکنان و کادر درمان مراکز بهداشتی و اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی و مدیران مربوطه است.