قیمت نفت تثبیت شد
امروز پس از سقوط 7 درصدی؛

قیمت نفت تثبیت شد

اخبار مالی- قیمت نفت امروز و پس از سقوط حدود ۷ درصدی در معاملات پیشین، در قیمت 69 دلار برای نفت خام برنت تثبیت شد.