تورم جهانی و سیاست های جدید پولی مالی
گزارش:

تورم جهانی و سیاست های جدید پولی مالی

اخبار مالی- افزایش تورم پایه منعکس کننده عوامل متعددی از جمله، اختلالات عرضه ناشی از بیماری همه گیر و تغییرات آب و هوایی، و تغییر در هزینه ها به سمت کالاها به جای خدمات است.