ارز چند نرخی خوراک مسموم دام و طیور کشور

ارز چند نرخی خوراک مسموم دام و طیور کشور

اخبار مالی- رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک دام با بیان اینکه مشکل چند نرخی بودن قیمت ارز در اقتصاد کشور است، گفت: مهم است که دولت در متمم بودجه که چند روز دیگه باید به مجلس بدهد، چه تصمیمی بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی می‌گیرد؟