ابلاغ رای «خلع ید هفت‌تپه» تکذیب شد
توسط سازمان خصوصی سازی؛

ابلاغ رای «خلع ید هفت‌تپه» تکذیب شد

اخبار مالی- عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی گفت: تا کنون هیچ رأی قطعی از سوی قوه قضائیه مبنی بر خلع ید خریدار از هفت تپه به این سازمان ابلاغ نشده است.