وزارت نفت اتهام خشکاندن هورالعظیم را رد کرد
پس از اظهارات معون وزیر کار؛

وزارت نفت اتهام خشکاندن هورالعظیم را رد کرد

اخبار مالی- وزارت نفت سخنان مطرح شده در برنامه جهان آرا توسط معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در خصوص مجوز خشک شدن بخشی از تالار هورالعظیم به دلیل انجام فعالیت های نفتی را رد کرد.