یک واحد فولادی ۲ میلیارد تومان نقره داغ شد
به دلیل سرپیچی از ضوابط قیمت گذاری؛

یک واحد فولادی ۲ میلیارد تومان نقره داغ شد

اخبار مالی- یکی از واحد‌های صنعت فولادی استان به دلیل عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و عرضه محصولات فولادی، حدود ۲۰ میلیارد ریال جریمه شد.