تمام کارکنان هتل های فرودگاهی واکسینه شدند
مدیرعامل شرکت گردشگری آریا زیگورات؛

تمام کارکنان هتل های فرودگاهی واکسینه شدند

اخبار مالی- مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات گفت:تمام کارکنان هتل های فرودگاهی امام خمینی (ره) در مقابل ویروس کرونا واکسینه شدند.