سایه ۱۰ هزار تن محصولات پتروشیمی چینی بر سر تولید داخل افتاد
با وجود محصولات مشابه داخلی؛

سایه ۱۰ هزار تن محصولات پتروشیمی چینی بر سر تولید داخل افتاد

‌اخبار مالی - دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه شاهد واردات شبانه برخی از محصولات پتروشیمی هستیم، گفت: شاهد واردات بیش از ۱۰ هزار تن محصولات مشابه تولید داخلی توسط مافیای واردات از چین هستیم.