ارائه کارت اعتباری ۷ میلیون تومانی در بانک ملی و تجارت

ارائه کارت اعتباری ۷ میلیون تومانی در بانک ملی و تجارت

اخبار مالی- درحالیکه سه ماه از تکلیف بانک مرکزی به پنج بانک ملی، صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران مبنی بر صدور کارت رفاهی با حداکثر سقف هفت میلیون تومان می‌گذرد، گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها دو بانک ملی و تجارت این کارت اعتباری را به متقاضیان ارائه می‌دهند.